Ανελκυστήρας πισίνας Delphin

Το ανυψωτικό σύστημα πισίνας είναι ένα πολύτιμο στήριγμα για την είσοδο ή την έξοδο  Α.Μ.Ε.Α σε πισίνες, δίνοντας τους την ευκαιρία ν’ απολαύσουν την δροσία της πισίνας ή να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα φυσικής άσκησης στην πισίνα.
Το σύστημα λειτουργίας του εξασφαλίζει στον χρήστη την ανεξαρτησία του. Το κάθισμα προσαρμόζεται και περιστρέφεται κατά 90 μοίρες όταν φτάνει στοπάνω ή κάτω επίπεδο αποβίβασης.
Δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάτω απο το νερό.
Λειτουργεί με υδραυλική πίεση που διοχετεύεται απο την αντλία της πισίνας.
Αποσυνδέεται και αποθηκεύεται πολύ  εύκολα.
Είναι κατασκευασένο ολοκληρωτικά απο ανοξείδωτο ατσάλι stainless steel και πληρεί όλους τους ισχύοντες  κανονισμούς ασφαλείας .


Γενικές Πληροφορίες και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανυψωτική ικανότητα :130 κιλά

Μέγιστη ανύψωση: 1067 mm

Eλάχιστο βάθος πισίνας : 1067 mm

Μέγιστη πίεση νερού : 3,8 bar