Περιοριστές Ταχύτητας

Περιοριστές ταχύτητας απλής ή διπλής φοράς ενεργοποίησης, με ή χωρίς τηλεχειρισμό. Ταχύτητες ενεργοποίησης έως 2.6 m/s.

Περιοριστής ταχύτητας απλής ή διπλής φοράς ενεργοποίησης, με ή χωρίς τηλεχειρισμό.
Τροχαλία Ø240 για συρματόσχοινο από 6-8mm.
Ταχύτητες ενεργοποίησης έως 1.50 m/s.
Διαθέσιμο επίσης με προστατευτικά καλύμματα.

Σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε και τα πρότυπα ελέγχου: 95/16/ΕΕ, Παράρτημα Ι/ΕΝ 81.1, Παράγραφος 9.9, 9.10 ΕΝ 81.2, Παράγραφος 9.10, Παράρτημα ΣΤ4

Αριθμός κοινοποίησης αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων CE 0437.

Περιοριστής ταχύτητας απλής ή διπλής φοράς ενεργοποίησης, με ή χωρίς τηλεχειρισμό.
Τροχαλίες Ø320 και 350 για συρματόσχοινο από 6-8mm.
Ταχύτητες ενεργοποίησης έως 1.50 m/s.
Διαθέσιμο επίσης με προστατευτικά καλύμματα.

Σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε και τα πρότυπα ελέγχου: 95/16/ΕΕ, Παράρτημα Ι/ΕΝ 81.1, Παράγραφος 9.9, 9.10 ΕΝ 81.2, Παράγραφος 9.10, Παράρτημα ΣΤ4

Αριθμός κοινοποίησης αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων CE 0437.

Περιοριστής ταχύτητας απλής ή διπλής φοράς ενεργοποίησης, με ή χωρίς τηλεχειρισμό.
Τροχαλία Ø240 ή Ø320 για συρματόσχοινο από 6-8mm.
Ταχύτητες ενεργοποίησης έως 2.60 m/s.
Διαθέσιμο επίσης με προστατευτικά καλύμματα.

Σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε και τα πρότυπα ελέγχου: 95/16/ΕΕ, Παράρτημα Ι/ΕΝ 81.1, Παράγραφος 9.9, 9.10 ΕΝ 81.2, Παράγραφος 9.10, Παράρτημα ΣΤ4

Αριθμός κοινοποίησης αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων CE 0437.

ΤΑΝΙΣΤΗΡΕΣ ΛΕΓΟΥΡΑΤΟΡΩΝ

Ø240 – 320

Διαθέσιμο επίσης με ή χωρίς contact. Συμπεριλαμβάνει αντίβαρο από σίδερο μασίφ (10, 15, 20, 30, 40, 50 kg).

Σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε και τα πρότυπα ελέγχου: 95/16/ΕΕ, Παράρτημα Ι/ΕΝ 81.1, Παράγραφος 9.9, 9.10 ΕΝ 81.2, Παράγραφος 9.10, Παράρτημα ΣΤ4