Τροχαλίες

Τροχαλίες διαφόρων τύπων, φορτίων και διαμέτρων από 200 – 700mm.