Μειωτήρες Ανελκυστήρων

Μειωτήρες ανελκυστήρων από ταχύτητες 0,35-4,50 m/s απλής-διπλής ταχύτητας – VVVF.