Το  μοντέλο  Steppy  του  ιταλικού  οίκου  Vimec  είναι  το  ιδανικό  σύστημα  κάθετης  ανύψωσης  που  εξασφαλίζει  την  προσβασιμότητα  των  Α.Μ.Ε.Α.  σε  σχολεία,  τράπεζες,  εστιατόρια,  καταστήματα,  γραφεία,  δημόσιους  χώρους, ακόμη  και  σε  ιδιωτικές  κατοικίες,  εξασφαλίζοντας  τους  μια  ανεξάρτητη  κοινωνική  ζωή. Είναι  εύκολο  στην  εγκατάσταση  και ασφαλές  στην  χρήση.

Διατίθεται  σε  διάφορες  εκδόσεις  σύμφωνα  με  το  ύψος  που  θα  πρέπει  να  καλύψει  και  με  διάφορες  διαστάσεις  πλατφόρμας  για  να  ικανοποιούνται  οι  ανάγκες  των  πελατών.  Μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  προϋπάρχον  άνοιγμα  ή  μέσα  στο  δικό  του  προκατασκευασμένο  φρεάτιο, σε  εσωτερικό  ή  εξωτερικό  χώρο (έκδοση  weatherproof).

To  Steppy  καλύπτει  διαδρομή  έως  2000 mm  και  εγγυάται  στους  χρήστες  την  μέγιστη  ασφάλεια  με  τα  πιο  σύγχρονα  συστήματα  ενεργητικής  και  παθητικής  ασφάλειας,   συμπεριλαμβάνοντας  σύστημα  ασφαλείας  γραναζωτό,  σύστημα  ισοστάθμισης,  μηχανισμό  καθόδου  επείγουσας  ανάγκης  και  σύστημα  ενεργοποίησης  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος. Διαθέτει  πολύ  σταθερή  πλατφόρμα  και  προσφέρει  ομαλή  διαδρομή. Το  πάτωμα της πλατφόρμας  είναι  αντιολισθητικό  από  φυσικό  αλουμίνιο.

Your Read More Link Text

Περισσότερα...

odigies1

Οι ενέργειες απεγκλωβισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα. Στην περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη του ανελκυστήρα εκτελούμε τις εξής ενέργειες:

1. Καλέστε τον υπεύθυνο συντηρητή να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τους επιβάτες.
2. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής αδυνατεί να επέμβει καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Τηλ. 199).
3. Σε περίπτωση αδύνατης έγκαιρης επέμβασης του υπεύθυνου συντηρητή και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ενημερώστε τους επιβάτες ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς και  προτρέψτε τους να μείνουν ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.
 • ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
 • Η θέση του σώματός σας να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει περίπτωση επαφής με την τροχαλία κινήσεως (3).
 • Τραβήξτε το μοχλό του φρένου (1) μέχρι να ελευθερωθεί ο κίτρινος τροχός (2)  (βολάν) μηχανής.
 • Κρατώντας με το ένα χέρι τραβηγμένο το μοχλό του φρένου (1), περιστρέψτε με το άλλο χέρι τον κίτρινο τροχό (2) (βολάν) της μηχανής προς την άνοδο(A) η προς την κάθοδο(K) ανάλογα,. Συνεχίστε μέχρι να συμπεσει η βαμμένη ένδειξη στα συρματόσχοινα με την αντίστοιχη ένδειξη στη βάση της μηχανής ή μέχρι το σημείο στο οποίο ο θάλαμος του ανελκυστήρα έχει φτάσει σε επίπεδο ορόφου και μπορεί να ανοίξει η πόρτα του θαλάμου.
 • Οι επιβάτες μπορούν πλέον να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το θάλαμο.
 • ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0).

 

Περισσότερα...

odigies2

Οι ενέργειες απεγκλωβισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα. Στην περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη του ανελκυστήρα εκτελούμε τις εξής ενέργειες:
1.Καλέστε τον υπεύθυνο συντηρητή να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τους επιβάτες.
2.Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής αδυνατεί να επέμβει καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Τηλ. 199).
3.Σε περίπτωση αδύνατης έγκαιρης επέμβασης του υπεύθυνου συντηρητή και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ενημερώστε τους επιβάτες ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς και  προτρέψτε τους να μείνουν ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.
 • ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
 • Γυρίστε τη βαλβίδα απεγκλωβισμού (1) κόκκινου χρώματος για κάθοδο ή τοποθετείστε τη σωλήνα (2) στο μοχλό χειρισμού της χειραντλίας (3) για άνοδο και λειτουργείστε την μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι το οποίο υπάρχει μέσα στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα. Στο σημείο αυτό ο θάλαμος του ανελκυστήρα έχει φτάσει σε επίπεδο ορόφου και μπορεί να ανοίξει η πόρτα.
 • Οι επιβάτες μπορούν πλέον να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το θάλαμο.
 • ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0).
Περισσότερα...