Κάθε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα απαιτεί την έκδοση άδειας – πιστοποίησης. Ειδικοί τεχνικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε νέου συστήματος ασφαλείας και κατόπιν εκδίδουν το κατάλληλο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερα...