1Η συντήρηση είναι μια σειρά ελέγχων και ενεργειών, που γίνονται με σκοπό τη διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτσι ώστε να διακινεί τους επιβάτες με ασφάλεια. Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται άμεσα σε όποιο τεχνικό πρόβλημα προκύψει, σας ενημερώνουμε συνέχεια για την κατάσταση του ανελκυστήρα σας και φροντίζουμε για την σωστή του λειτουργία.

Περισσότερα...